Obeležite komentare Administratora - autora u Blogger-u

Komentari su najbolji način da se napravi dobar odnos sa posetiocima vašeg bloga. Ako imate blog koji ima relativno dobar promet, onda vaš blog ima dosta komentara, koji mogu biti pozitivni ili negativni. Komentari su dobri za interakciju sa posetiocima.

Kako blog posetioci da prepoznaju vaš komentar od ostalih komentara? Mnogi blogeri (administratori-autori) koriste svoje ime naloga kao Admin. Ako oni komentarišu na vašem blogu ili daju odgovor na druge komentare, ostali posetioci misle da su administratori tog bloga. Da li želite da istaknete svoje komentare na vašem blogu? Ako je tako, ovde je trik šta treba da uradite da bi vaši komentari bili prepoznatljivi. Pomoću jednostavnog Jquery koda.
  • Idite na Šablon (Template) > izmeni HTML
  • Pronadjite </body> i kopirajte sledeći kod iznad njega:
 <script src='http://code.jquery.com/jquery-latest.js'/>
<script>
$(function() {
function highlight(){
$('.user.blog-author').closest('.comment-block')
.css('border', '1px solid #FFA500')
.css('background','#F1F1F2 url("http://www.blogblog.com/1kt/transparent/white80.png")')
.css('color', '#444444')
.css('font-size', '12px')
.css('padding', '10px');
}
$(document).bind('ready scroll click', highlight);
});
</script>

 - css border 1px solid #FFA500 - možete menjati debljinu linije na 2px ili ... (okvira) kao i boju #FFA500
 - css 'font-size 12px - možete menjati i veličinu fonta 12px ...
  • Sačuvajte Šablon (Template)
Banner 120x60

1 коментара :

Očekujemo vas u jednom od najlepših delova Beograda na Senjaku u Istarskoj ulici broj 27

Sadržaj bloga na email:

Delivered by FeedBurner